Phần mềm máy tính

Một máy tính hoàn chỉnh chũng như sử dụng được là khi nó hội tụ đủ 2 thành phần chính đó là phần cứng và phần mềm

Phần mềm máy tính là gì?

Phần mềm máy tính là ứng dụng được viết bời các ngôn ngữ lập trình và đóng gói dạng .exe.

Là ứng dụng để cài đặt lên máy tính hỗ trợ thao tác cũng như công việc cho người dùng.

Tầm quan trọng của phần mềm pc

Nếu phần cứng máy tính là khung xương thì phần mềm là thịt của máy tính.