Chèn bài viết liên quan vào nội dung của post bằng shortcode

Website hầu như chúng ta đều thấy điểm tương đồng là cứ sau một nội dung của bài viết mới thấy bài viết liên quan đến nó. Làm thế nào để hiển thị một bài viết liên quan ngay trên nội dung một post (the_content()) hay bất kỳ chỗ nào mình muốn là câu hỏi rất nhiều bạn quan tâm, bởi nó sẽ tạo độ tương tác cao cũng như liên kết chặt chẽ giữa các bài với nhau.
Shortcode wordpress có lẽ chúng ta đã biết, tuy nhiên để tận dụng nó hiệu quả và viết một cách đơn giản cho một post chắc hẳn nhiều bạn còn bỡ ngỡ, nhất là đối với các bạn mới tìm hiểu và dùng nhiều Theme có sẵn để tùy chỉnh làm website bán hàng, hiểu được điều này hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn viết Shortcode hiển thị bài viết liên quan ở nội dung post chi tiết nhất

Để viết Shortcode hiển thị bài viết liên quan ở nội dung chúng ta cần chuẩn bị như sau:

Rất đơn giản các bạn chỉ cần những kiến thức rất cơ bản dưới đây

  1. Một đoạn mã html về bài viết/sản phẩm mà các bạn đã trang trí bằng css,js theo đúng ý mình
  2. Đọc và hiểu sơ về PHP cơ bản
Chỉ cần vậy thôi không cần hiểu quá nhiều đâu, chúng tôi sẽ code mã sẵn các bạn chỉ cần thay phần html và css theo khả năng thẩm mỹ của mình
Nào chúng ta cùng nhau tìm hiểu thôi. Đầu tiên các bạn đăng nhập vào trang quản trị web của mình => Giao diện => Sửa giao diện các bạn sẽ thấy thư mục Theme các bạn chỉ nên quan tâm đến file Function.php, trong Theme Child cũng vậy

Shortcode bài viết liên quan

<?php function create_shortcode_bai_bv() {?>
<?php ob_start();?>
<div class=”news_left”>
<h2 class=”tit_prod_left”><a href=””><i class=”icon-menu”></i>Tin tức khác</a></h2>
<?php
$categories = get_the_category($post->ID);
if ($categories)
{
$category_ids = array();
foreach($categories as $individual_category) $category_ids[] = $individual_category->term_id;
$args=array(
‘category__in’ => $category_ids,
‘post__not_in’ => array($post->ID),
‘showposts’=>5, // Số bài viết bạn muốn hiển thị.
‘caller_get_posts’=>1
);
$my_query = new wp_query($args);
if( $my_query->have_posts() )
{
echo ‘<ul class=”list_news_left”>’;
while ($my_query->have_posts())
{
$my_query->the_post();
?>
<li class=”clearfix”>
<a href=”<?php the_permalink(); ?>”><img src=”<?php echo wp_get_attachment_url( get_post_thumbnail_id($post->ID) );?>” alt=”<?php the_title(); ?>”>
</a>
<div class=”sub_news_left”>
<h3 class=”name_news_left”><a href=”<?php the_permalink(); ?>”title=”<?php the_title_attribute(); ?>”><?php the_title(); ?></a></h3>
<div class=”des_news_left”>
<?php the_excerpt(); ?></div>
</div>
</li>
<?php
}
echo ‘</ul>’;
}
}
?>
<?php
$list_post = ob_get_contents(); //Lấy toàn bộ nội dung phía trên bỏ vào biến $list_post để return
ob_end_clean();
return $list_post;
}
add_shortcode(‘baivietlienquan‘, ‘create_shortcode_bai_bv’);
Ở đây chúng tôi sẽ không giải thích kỹ về từng đoạn mã mà sẽ có bài viết hướng dẫn sâu về các đoạn code thường dùng trong wordpress. Như vậy đã xong shortcode bài viết liên quan rồi đó các bạn chỉ cần copy về sài thôi

Còn để hiển thị ra nội dung bài viết thì thế nào, hãy đọc tiếp nhé

Rất đơn giản các bạn hãy nhìn dòng chữ bôi đỏ trên chính nó đó bây giờ các bạn hãy làm theo cú pháp như sau

[baivietlienquan] chèn ở vị trí bất kỳ trên nội dung web (dành cho vùng soạn thảo)

Nếu muốn chèn ở file php chúng ta làm như sau:
<?php echo do_shortcode(“[baivietlienquan]”);?>
Như vậy đã ok rồi đó, đây là cách đơn giản để chúng ta có thể chèn bài viết liên quan vào nội dung bài viết. Thấy bài viết giúp ích được cho bạn hãy chia sẻ nhé

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *